Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læringssamtaler

Overordnet er formålet med læringssamtalerne er at øge kvaliteten i undervisningen mhp et optimalt trivsels- og læringsudbyttet for eleverne

Der arbejdes med flere former for læringssamtaler på skolen.

Individuelle læringssamtaler

Kontaktlæreren afholder årligt minimum 2 individuelle læringssamtaler med hver elev på baggrund af vores læringsstjerner.

Formål

  • at øge kvaliteten i undervisningen mhp et optimalt trivsels- og læringsudbyttet for eleverne
  • at sikre at alle elever og lærere har en tæt kommunikation omkring elevens læring(-progression) og trivsel
  • at få  en rød tråd og en systematik gennem skoleforløbet i forhold til afholdelse af den individuelle læringssamtale
     

Læringssamtaler på klassen/samtaler om læring

Her drejer set sig om den daglige samtale på klassen om for eksempel mål for opgaverne, hvordan eleverne kan anvende den viden de har fået? Hvordan eleverne udnytter  hinandens kompetencer i forbindelse med gruppearbejde.

Læringssamtalerne har fokus på at skabe refleksion over og får italesat læring –, både faglig -, personlig -  og social læring.

Se eventuelt Læringssamtaler på skolerne i Aalborg Kommune

 

Feedback fra eleverne

Et område vi fra i år ønsker at sætte fokus på. Det vil blandt andet ske på vores PDF- møder, hvor underviserne drøfter pædagogik og didaktik. Forkortelsen står for Pædagogisk- Didaktisk- Forum og starter op i skoleåret 2018/2019

Kollegiale læringssamtaler

Systematiske kollegiale læringssamtaler hvor underviserne deltager i hinandens undervisning og drøfter det aftalte fokus.

Læringssamtaler ledelse og medarbejdere

Ledelsen deltager i medarbejdernes undervisning og på baggrund af disse observationer afholdes individuelle læringssamtaler. Det vil typisk være et af skolens fokusområder der tages udgangspunkt i. Derudover afholdes læringssamtalerne med teamene, der er omkring klassen.

Læringssamtaler organiseret som fag/klasse/trivselskonferencer mellem undervisere og vejledere

Hvert år afholdes der en til to konferencer som læringssamtaler mellem vejledere og kolleger. Fokus i disse samtaler sikre at der både bliver set på den enkelte klasses læringsmiljø og elevernes trivsel og læringsmuligheder i læringsmiljøet.

Konferencerne henvender sig til lærerne for at sikre et  

Alt med det formål

  • At øge kvaliteten i undervisningen mhp et optimalt trivsels- og læringsudbytte
  • At understøtte medarbejdernes læring og samtaler om læring mhp. at øge kvaliteten i undervisningen
  • Alle spiller hinanden bedre – det er en fælles opgave