Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

IT strategi

IT på Vodskov Skole

På Vodskov Skole følger vi den kommunale it-strategi.
Som I kan læse er målet at alle elever fra 0. - 7. klasse på sigt får stillet personlig enhed/device
stillet til rådighed.
På Vodskov Skole har eleverne i 0. – 7. klasse stillet en enhed til rådighed.
Gennem årene har vi gjort erfaringer med og udleveret fsk. typer enheder. Fremadrettet er vores
plan, at indkøbe Chromebooks, da disse arbejder godt sammen med de pædagogiske værktøjer og
de platforme, vi benytter.

BYOD
Et andet punkt i den kommunale strategi er
” Alle elever fra 8.-10. klasse medbringer så vidt muligt egen enhed - Bring Your Own Device
(BYOD)”
Vi forventer derfor, at eleverne fra 8. klasse medbringer egen computer. Skulle det ikke være en
mulighed for en elev at medbringer egen computer, har eleven mulighed for at låne en.
Eleverne er velkomne til tidligere end 8. klasse at medbringe egen computer.
Vi understøtter i forbindelse med at eleverne medbringer egen computer

  • at kunne tilbyde hurtigt og velfungerende trådløst netværk
  • at forsøge at hjælpe eleverne med fejlfinding og problemløsning i det omfang
  • vi kan hjælpe, og hvis vi ikke selv kan så kan vi henvise til andre der kan.
  • at vejlede i indkøb af nyt udstyr, opgradering samt installering af anti-virus
  • (gratis for skolens elever)
  • På PLC (skolens bibliotek) hjælper vi med installering og vejledning ifm. kompenserende IT.


Flytter eleven
En elev der i 8. klasse flytter til en anden skole i Aalborg Kommune beholder den fra Vodskov Skole
udleverede enhed. Flytter eleven uden for kommunen eller til en privat skole, beholder Vodskov
Skole enheden.
Eleven tilbydes dog at købe enheden til den pris, kommunen har nedskrevet det til.

Betingelser
• Hvis man har den lånte computeren med hjemme, skal den medbringes i skolen og være opladet
• Det er ikke tilladt at dekorere computer med andet end navn
• Det er tilladt at installere programmer på computeren, men hjemmet er ansvarlig for at der ikke ligger programmer o. lign. på computeren, der bevirker, at brugervenligheden og computerens hastighed mindskes væsentligt
• Eleven og hjemmet er ansvarlige for korrekt omgang med computeren
• Computeren er kun dækket i et vist omfang af Aalborg Kommunes løsøreforsikring, og det er derfor vigtigt, at brugeren viser stor ansvarlighed i forbindelse med brug og transport af computeren
• Ved grov uagtsomhed hvor dele eller hele computeren bliver ødelagt, erstattes dette af hjemmet

Ødelægges enheden og der er der tale om, at en forsætlig eller uansvarlig handling er årsag
til enheden går i stykker, betaler forældrene for reparationen. Nogle forsikringsselskaber
dækker i den situation, andre gør ikke. Vi opfordrer jer til selv at undersøge jeres
forsikringsbetingelser.

Læs eventuelt via dette link Justitsministeriets pjece om børn og erstatninger, som blandt andet
generelt beskriver hvilket erstatningsansvar, der ligger hos forældrene og definerer hvad
forsættelig og uansvarlig handling er.