Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktklasserne

Kontaktklasserne på Vodskov Skole

Kontaktklasserne er et struktureret undervisnings- og fritidstilbud for børn og unge, primært med diagnoser inden for autismespektret.
Alle elever får ved opstart tilknyttet en kontaktlærer og en kontaktpædagog.
Vi arbejder TEACCH-inspireret, hvor vi har fokus på struktur, forudsigelighed og visualisering. Vi har pt 42 elever fordelt i 7 klasser, fordelt på 1.-10. klassetrin.
Omkring hver klasse er der et team, bestående af lærere og pædagoger.
Vi har fokus på den enkeltes kompetencer og tilrettelægger den individuelle undervisning ud fra ressourcesyn.
Eleverne visiteres til kontaktklasserne for et år af gangen. Ultimo oktober foretages en revisitering med udgangspunkt i forældrenes ønske samt med udgangspunkt i eleven aktuelle situation.
Tilknyttet kontaktklasserne er PPR psykolog Bente Kristiansen, Fysioterapeut Lene Brohus, Talepædagog Hanne Krogh.

Daglig leder af K-tilbudet: Ditte Mørk Manstrup
Afdelingsleder af K-tilbudet: Lasse Irming Andreasen

DUS-tilbud på K-gangen Vodskov skole.

Åbningstiden er 6.45-17.00

Pædagogerne er en aktiv del af skoledagen på K-gangen. Der ydes specialpædagogisk bistand i form af individuel social træning - f.eks. handicapforståelse på den enkeltes niveau, hjælpe den enkelte til at indgå i det sociale, hjælpe eleverne til at blive undervisningsparate, støtte til den enkelte i skolefagene, understøttende undervisning, sparring til forældre, samarbejdet med det tværfaglige team (psykolog, fys/ergo). Ofte er det f.eks. pædagogerne, der bistår med individuelle træningsforløb i samarbejde med f.eks. fys/ergo og talepædagog.

Ud over den specialpædagogiske indsats i skoledelen tilbyder DUSSEN ture ud af huset, leg og bevægelse, arbejde med synlige læringsmål, sociale relationer på tværs af klasser og alder.

Det er blevet besluttet at udvide tilbuddet for alle der er tilmeldt dus/klub. Dette kan der læses mere om i nedenstående.
 

DUS-tilbud 3.J, 4.J & 5.J.
Som et nyt tiltag i DUS-tilbuddet i indskolingen på K-gangen, får du muligheden for at deltage i aftenDUS en gang pr. måned. Hovedformålet er at udbygge arbejdet med at indgå i sociale kontekster. For børnene er det vigtigt, at de også oplever, at der er sammenhæng uden for dagligdagen i skolen, hvor relationer/venskaber på tværs og i klassen bliver skabt og understøttet.

Vi laver noget aftensmad som vi spiser sammen. Derudover vil der til hver aften blive arrangeret f.eks. Banko, ture ud af huset, Wii-turneringer, underholdning udefra, aktiviteter i gymnastiksalene, kreativ, rollespil. Aktiviteter i mindre grupper kan forekomme

Til hver aften, skal børnene på skift hjælpe med at handle ind. Dette vil komme til at foregå i mindre grupper, så vi på den måde, kan trænes i at færdes i butikken, finde varer og betale osv.

Vi serverer saftevand og vand til aftensmaden. En gang imellem kan der åbnes for muligheden for at medbringe lidt snolder - men det melder vi ud fra gang til gang.

Der vil til hver gang blive udsendt tilmelding på intra.

I forældre er velkommen til kaffe/the fra 18.30 - 19.00, hvor vi siger TAK FOR I AFTEN.
 

Klubtilbud for K6, K7, K8 og K9
Der er her fokus på overgangen fra barn til voksen og på fremtiden. Klubben er et fritidstilbud for mellemtrins- og udskolingselever, der er tilmeldt klub (DUS). De overordnede mål er;

  • Sociale færdigheder
  • Måden vi taler til hinanden på.
  • Måden vi er sammen på.
  • Medbestemmelse/medansvar.
  • Forståelse af egne udfordringer.
  • Indsigt i egne kompetencer.
  • Selvstændiggørelse.
  • Livsduelighed.

Der er stort fokus på ungekulturen, herunder hvordan man er ung/teenager, samt hvilke muligheder/udfordringer der er i dette.

Vi øver større fleksibilitet i forhold til at vælge ture og aktiviteter, som målretter sig de unges aktuelle interesser og formåen. De styrkes/guides i at deltage i større og andre sociale sammenhænge end blot egen klasse, samt øvelse i at foretage til-fravalg ud fra både indholdsmæssige og sociale elementer.

Som noget nyt i mellemtrinet udbyder vi nu aftenklub en gang om måneden og i udskolingen udvider vi det allerede eksisterende tilbud. Klubaftenerne vil skiftevis være tirsdage og torsdage og tidsrammen er 15.00 - 20.00. Desuden afholdes der 2 LAN-fester om året. Disse holdes om fredagen fra kl 15.00 - 23.00. De elever der er tilknyttet 6. klasse, på mellemtrinnet, inviteres til de 2 LAN-fester.                                                                                                                                                     

Indholdet varierer fra gang til gang, men det særlige fokus vil være at de unge mennesker er i det sociale samspil med hinanden og derved får muligheden for at udvikle/øve sig i det.

Arrangementet afholdes en gang pr. måned. Laan afholdes 2 fredage om året

Vi vil naturligvis fortsætte med de gode erfaringer, vi har omkring forældrekaffe. Vi serverer kaffe/the kl.19.30-20.00 til alm. aftenåbent og kl. 22.30-23.00 til LAN.

Det er ok, hvis der er brug for at komme hjem før afslutningstidspunktet.

Hvis der er sygdom blandt personalet, kan vi blive nødsaget til at aflyse på selve dagen.