Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den Gode Klasse

Den gode klasse  på Vodskov skole.

Et styrket forældresamarbejde omkring klassens sociale liv.

Den Gode Klasse er et formelt forum, hvor forældre kan diskutere eventuelle problemstillinger i klassen.

Vi ved, at forældrene er de vigtigste rollemodeller i børnenes verden i forhold til, hvordan man kommunikerer, agerer og reagerer i sociale sammenhænge. Den måde som forældre taler om andre forældre på vil have en afsmittende effekt på, hvordan børnene kommunikerer med hinanden.

Målet er derfor, via et direkte forældresamarbejde at få et styrket forældresamarbejde, at give eleverne de bedste muligheder for et godt psykisk arbejdsmiljø, der forbedrer indlæring, selvtillid, selvværd og tillid til andre mennesker og kammeratskabet for eleverne i klassen som gruppe.

 

Procedure for Vodskov skole

Vi opfordrer til at, det afholdes minimum 1 gang pr år - forebyggende, men anbefaler to møder om året og det er klasserådet, der er tovholder på indkaldelse 

I den gode klasse vil vi introducerer udvalgte emner, der er relevante på årgange og som vi typisk ved er relevante for aldersgruppen. Det er emner, der kan forebygge mobning og social marginalisering og som gerne skulle give forældrene muligheden for at bidrage til klassens trivsel .Trivselsperson kan deltage ved disse møder for at give viden og støtte til processen.

De nye bh klasser og nye 7. klasser bliver præsenteret for den gode klasse`s koncept, når bh og 7 årgang lærerne på disse årgang afholder informationsmøder hvor bl a“ den gode klasse”  bliver introduceret.

 

Procedure for afholdelse af den gode klasse på Vodskov skole 

Mødet:

Til den gode klasse er der altid en dagsorden, som forældrerådet sender ud på Aula i god tid inden mødet afholdes . Og man må gerne opfordre andre forældre til at komme med forslag, som man evt. kan snakke om til mødet. 

Til mødet sidder alle forældre i rundkreds.

Ordstyreren er valgt på forhånd og har ordet.

Forældrene præsenterer sig på skift med barnets navn og eget fornavn .

Alle gøres bekendt med punkterne på dagsordenen. 

Det er ordstyrerens ansvar at sørge for, at alle synspunkter bliver hørt, ingen afbryder, og samtalen holder sig til emnet. 

Hold tidsplanen! Er der behov for yderligere tid, indkaldes der til et nyt møde. Husk at aftale evt. nyt mødetidspunkt.

Målet er IKKE nødvendigvis enighed – men opnåelse af forståelse, respekt og fælles retning for klassen. Jeres børn skal være hinandens gode klassekammerater! 

Alle forældre i klassen skal komme til orde.
 

Regler:

Deltagerne markerer med håndsoprækning.

Deltagerne taler for sig selv (”jeg” i stedet for ”man”).

Det er alles ansvar, at tonen er god.

Husk, at den måde I snakker OM hinanden, er den måde, børnene snakker MED hinanden
 

Etik:

Det er vigtigt, at alle møder op med åbent sind og respekterer og lytter til de andre forældres holdninger og synspunkter. 

Der kan være emner der diskuteres, uden at der opnås enighed. Respekten for forskelligheden i forældregruppen er lige så vigtig, som den er blandt eleverne. Derfor skal tonen være venlig og meningsudvekslingerne afvikles med respekt for andres meninger.

Ordstyreren er behjælpelig ift. tonen, samt at alle kommer til orde. Det er dog et fælles ansvar.

Der diskuteres ikke børn, hvis forældre ikke er til stede. men der må godt diskuteres episoder, som har gjort, at klassen ( måske ) enkelte elever er i fare for at komme i mistrivsel.

Diskussioner skal stoppes, hvis de løber af sporet ”mudderkast” kan ingen bruge til noget!

Ordstyrer har mandat og forpligtigelse til at stoppe diskussioner som er uden for emnet / uden for dagsorden / eller uden for formålet med  mødet

 

Særligt til ordstyrer:

  • Sikre, at de der ønsker det, får ordet.
  • Holde fast i historien, så der ikke trækkes irrelevante ting ind i debatten (ikke ”rundesnak”).
  • Stille opklarende spørgsmål, hvis det er nødvendigt.
  • Gribe ind, hvis nogle af deltagerne ikke overholder reglerne (f.eks. tale uden at få ordet, afbryder, ikke forholder sig til de etiske spilleregler m.m.)
  • Give tid, så alle får mulighed for at tænke over de ”tilpas usædvanlige spørgsmål”. Ordstyrer skal stoppe diskussioner som ikke er inden for de etiske regler.


Ordstyreren må:

 • Stille spørgsmål (tilpas usædvanlige spørgsmål).

 • Give konkrete eksempler, for at sikre, at alle har forstået det samme. Problematisere emnet (”Det du siger, kan det komme til at betyde, at…?”) Give sig selv ordet og komme med indlæg i debatten (IKKE løsninger).
 

 Ordstyreren må ikke:

 • Komme med beskyldninger og bebrejdelser

 • Gøre sig til dommer over andres udsagn, men være åben og anerkendende

 • Svare på de andres tiltag, men opfordre deltagerne til at kommentere på dem. 

 

Vodskov skole vil gerne hjælpe med forslag/emner og inspiration til den gode klasse. 

Som f. eks

Klassens social liv - Fødselsdage/fester – Vennespisning – Gaver - Pc-spil - Sprog/tone – Madpakker – Arbejdsvaner - Forskellighed og kulturer – Mobning - Mobil-politik og kommunikation på sociale medier- Mode og mærkevarer – Normer osv. 

 

Forældrefiduser: http://www.foraeldrefiduser.dk/

Skole og forældre om kontaktforældre: http://skole-foraeldre.dk/artikel/kontaktfor%C3%A6ldre

Skole og forældre om trivsel: : http://skole-foraeldre.dk/artikel/trivsel-p%C3%A5-spil

Styrk klassens trivsel : http://skole-foraeldre.dk/artikel/styrk-klassens-trivsel-med-aktiviteter