Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Handleplan ift bekymrende fravær

Bekymrende​ ​fravær

Sådan​ ​gør​ ​vi​ ​på​ ​Vodskov​ ​Skole​ ​-​ ​før​ ​og​ ​når​ ​det​ ​bliver​ ​til​ ​bekymrende​ ​fravær.
På Vodskov Skoles samarbejdes i team om elevernes faglige udbytte og trivsel. Dette
gælder for såvel den enkelte elev som for klassen/grupper af elever.
Procedure og handleplanen gælder for normal- og specialområdet og er forebyggende i
forhold til undgå/opdage tidligt, at elever kommer i mistrivsel/mangel på trivsel,
skolevægring eller dropout.
Vores primære indsats i forhold til bekymrende fravær kommer til at ligge i
teamsamarbejdet på årgangen.
Vi ved, det er betydningsfuldt at børn, familier og netværk inddrages, at der er en tidlig og
systematisk indsats. (se nederst for beskyttende faktorer, risikofaktorer og indikatorer)
Bekymrende fravær er et fravær af et vist omfang, hvor skolen ikke har givet lov eller på
anden vis er blevet orienteret om fraværets årsag. Hvis dette fravær har et omfang på:

- mindst 5 sammenhængende fraværsdage
- 7 dage i en periode på 20 skoledage
- eller 15 dage i en periode på 60 skoledage

Fravær i mindre omfang kan også være bekymrende, f.eks. hvis en elev ofte kommer og går
i skoletiden eller hjemmet orienterer om fraværets årsager, men at det alligevel vurderes at
handle om bekymrende faktorer.
Skolens sekretær/Anette og Naja udskriver sidste dag i måneden elevfravær.
Skolens trivselspædagog Helle Bjerregaard ser fravær igennem og kontakter
klasselærer/kontaktlærer og elevens nærmeste leder angående elever med bekymrende
fravær.
Aalborg kommunes handleplan for bekymrende fravær her: link
Bilag 1: Skolen- Hvem gør hvad? For lærere/pædagoger - klik her
Bilag 2: Elev handleplan. /for lærere/pædagoger - klik her
Bilag 3: Handlemuligheder for forældre - klik her
Bilag 4: Beskyttende faktorer, risikofaktorer og indikatorer /inspiration til alle.- klik her